Oznam

Oznámenie o konaní 2. kola doplňujúcich volieb člena/členky Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. oznamuje konanie druhého kola doplňujúcich volieb člena/členky Vedeckej rady CSPV SAV, v. v. i. 

19.06.2024 / Oznam

Košice budú hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie

Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Groningene, Holandsko budú v Košiciach hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie pre doktorandov a doktorandky v oblasti sociálnej psychológie. 

05.06.2024 / Oznam

ReSPS 2024: Publikovali sme zborník abstraktov

Táto kniha abstraktov zhromažďuje príspevky prezentované na konferencii Research in Social and Psychological Sciences, prvej spoločnej konferencii Centra spoločenských a psychologických vied, ktorá sa konala v Smoleniciach 9. apríla 2024. Publikáciu zostavila vedecká komisia konferencie: Lucia Mýtna Kureková, Branislav Šprocha a Ivana Studená, pôsobiaci na Prognostickom ústave CSPV SAV.

31.05.2024 / Oznam

Dve pozvané prednášky z CSPV SAV, v. v. i. na konferencii „Dieťa v ohrození 2024“

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV malo v dňoch 29. – 30.5. 2024 zastúpenie na konferencii „Dieťa v ohrození 2024“ s podtitulom „Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti“, ktorú v bratislavskom hoteli Tatra organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

30.05.2024 / Oznam

Úspešný prvý ročník konferencie Research for Social and Psychological Sciences

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV) zorganizovalo 9. apríla 2024 prvý ročník vedeckej konferencie Research for Social and Psychological Sciences (ReSPS). Podujatie sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Motiváciou pre zorganizovanie vedeckej konferencie bola potreba vytvoriť priestor, v ktorom môžu výskumníci a výskumníčky jednotlivých ústavov Centra prezentovať svoju prácu a vytvoriť referenčnú vedeckú platformu pre výsledky výskumu CSPV na odbornej scéne. 

19.04.2024 / Oznam

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86