Ocenení mladí vedeckí pracovníci ÚeP – CSPV SAV

2. cena v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov pre CSPV SAV

Naša kolegyňa z Ústavu experimentálnej psychológie – CPSV SAV PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. už po druhýkrát získala ocenenie v súťaži pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Za 3. oddelenie získala 2. cenu za prácu: Kontaminovaný mindware budúcich učiteľov. Slávnostné odovzdanie cien za účasti P SAV spolu s koncertom Mladí mladým sa odohralo 8. júna 2017 v Košiciach. Viac o ocenenom výskume si môžete prečítať aj v Denníku N.

Úspešný kandidát o Fond Štefana Schwarza

Mgr. Matúš Grežo, PhD., jeden z čerstvých absolventov doktorandského štúdia z Ústavu experimentálnej psychológie – CPSV SAV, bol úspešný v získaní štipendia z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV pre vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia. Prijímací pohovor/seminár sa konal v utorok 2. mája 2017 v sídle P SAV a Matúš sa o fond uchádzal s projektom, ktorý mal názov: Rozhodovanie a usudzovanie angel investorov o podnikateľských zámeroch start-up firiem a je súčasťou projektu VEGA 2/0118/17 Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach, ktorý je spoločným projektom CSPV SAV.

Cena za popularizáciu vedy

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom zasadnutí 12.4.2017 udelilo Cenu SAV za popularizáciu vedy našej kolegyni Mgr. Márii Hatokovej, PhD. Cena jej bola slávnostne odovzdaná 22.6.2017 v Kongresovom centre v Smoleniciach. Výskum, ktorý vzbudil veľkú pozornosť médií aj verejnosti sa venoval skúmaniu dôvodov, prečo rodičia odmietajú očkovať svoje deti a viac si o ňom môžete prečítať napríklad v Denníku N.
Viac o odovzdávaní cien nájdete tu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86