Ocenení mladí vedeckí pracovníci ÚeP – CSPV SAV

2. cena v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov pre CSPV SAV

Naša kolegyňa z Ústavu experimentálnej psychológie – CPSV SAV PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. už po druhýkrát získala ocenenie v súťaži pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Za 3. oddelenie získala 2. cenu za prácu: Kontaminovaný mindware budúcich učiteľov. Slávnostné odovzdanie cien za účasti P SAV spolu s koncertom Mladí mladým sa odohralo 8. júna 2017 v Košiciach. Viac o ocenenom výskume si môžete prečítať aj v Denníku N.

Úspešný kandidát o Fond Štefana Schwarza

Mgr. Matúš Grežo, PhD., jeden z čerstvých absolventov doktorandského štúdia z Ústavu experimentálnej psychológie – CPSV SAV, bol úspešný v získaní štipendia z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV pre vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia. Prijímací pohovor/seminár sa konal v utorok 2. mája 2017 v sídle P SAV a Matúš sa o fond uchádzal s projektom, ktorý mal názov: Rozhodovanie a usudzovanie angel investorov o podnikateľských zámeroch start-up firiem a je súčasťou projektu VEGA 2/0118/17 Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach, ktorý je spoločným projektom CSPV SAV.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62