V médiách

Rozhovor s riaditeľkou CSPV SAV D. Fedákovou v časopise AKADÉMIA

V najnovšom čísle časopisu AKADÉMIA č. 02/2021 uverejnili rozhovor s našou riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied Mgr. Denisou Fedákovou, PhD. Celý rozhovor je uverejnený pod názvom „Dnešný svet si vyžaduje flexibilný prístup“ a nájdete ho na strane 18.

22.04.2021 / V médiách

Trianon ani po sto rokoch nezmenil maďarskú politiku pamäti

Od uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 1920, ktorou sa vytýčili štátne hranice medzi Maďarskom a susednými štátmi vrátane Československa uplynulo sto rokov. Prevažná väčšina Maďarov vníma rozsah územných strát s troma miliónmi Maďarov oddelených hranicou od materského štátu ako národnú krivdu a nespravodlivosť, ktorá sa v Maďarsku od roku 2010 pripomína pamätným Dňom národnej spolupatričnosti.

04.06.2020 / V médiách

Pred 100 rokmi zasiahla španielska chrípka aj Košice

Španielska chrípka bola jedna z najničivejších epidémií v dejinách ľudstva. Vyžiadala si viac obetí ako prvá svetová vojna a zničila 3-5% svetovej populácie. Ako prežili Košičania španielsku chrípku a aké opatrenia prijalo mesto proti jej šíreniu?
Dodnes neprebádanej, a pritom nanajvýš aktuálnej téme sa venovala Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. O výsledky svojho bádania sa podelila s čitateľmi denníka Košice: Dnes.

20.04.2020 / V médiách

Doktorandku Zuzanu Kožárovú ocenili za program PODNIKNI NIEČO!

Pred týždňom, 18.09.2018, sa v rámci podujatia „Národná cena kariérového poradenstva 2018“ udeľovali ocenenia za aktivity jednotlivcov alebo inštitúcii v oblasti kariérového poradenstva. Jednou z ocenených bola aj naša doktorandka Zuzana Kožárová, a to za tréningový program PODNIKNI NIEČO!, ktorý sa realizuje v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ v Košiciach. Zuzana tento program pod vedením školiteľky Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. vytvorila a zrealizovala, a v rámci svojej dizertačnej práce zároveň skúma jeho efektivitu.

26.09.2018 / V médiách

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých "Sila a radosť z učenia"

V utorok 15. mája 2018 v Bratislave zorganizovali Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) na podujatí zastupovala Ing. Ivana Studená PhD.

17.05.2018 / V médiách

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62