Vedecká rada CSPV

Členovia VR

ZLOŽENIE ČLENOV VEDECKEJ RADY CENTRA SPOLOČENSKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VIED SAV

ZVOLENÝCH AKADEMICKOU OBCOU CSPV SAV DŇA 20. JÚNA 2018

Prognostický ústav CSPV SAV:

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Mgr. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD

Spoločensko-vedný ústav CSPV SAV:

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62