Aktuality

SAV pripraví analýzu a návrhy definície energetickej chudoby, dáta jej poskytnú energetici

Systémová a udržateľná definícia energetickej chudoby, prijatá na základe dát zohľadňujúcich situáciu na Slovensku, je kľúčová pre prijatie adresných opatrení na jej postupné odstraňovanie.
Podľa informácií, ktoré poskytla Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), vypracuje SAV návrhy definície energetickej chudoby na základe hĺbkovej štúdie a nezávislej analýzy dát od najväčších dodávateľov energií SPP, ZSE, SSE a distribučných spoločností SPPD, ZSD, SSD a VSD. Na Slovensku doteraz chýbala nezávislá štúdia energetickej chudoby, na základe ktorej by potom bolo možné prijať adresné a udržateľné opatrenia na jej riešenie. Štúdia SAV vzniká s inštitucionálnou podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

30.05.2022 / Oznam

Voľba Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov/členiek vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Termín konania pohovoru a voľby je stanovený na 7. júna 2022, od 9:00 hod., na zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek správnej rady organizácie v Banskej Štiavnici (pohovory aj prostredníctvom online pripojenia). Lehota na predloženie kandidatúry je do štvrtka 2. júna 2022 vrátane.

19.05.2022 / Oznam

Pandémia COVID-19 ovplyvnila duševné zdravie rodičov

Pandémia ochorenia COVID-19 značne ovplyvnila mieru stresu a úzkosti rodičov. Na mentálne zdravie rodičov vplýval aj ich príjem a socioekonomický status. Aj tieto poznatky priniesla najnovšia štúdia vedcov a vedkýň zo SAV a Inštitútu psychológie Prešovskej univerzity, ktorí počas poldruha roka pandémie sledovali zmeny v duševnom zdraví rodičov.
Vzhľadom na charakter protipandemických opatrení, ktorými sa Slovensko riadilo od marca 2020, sa rodičia zaradili medzi najzraniteľnejšie skupiny. Boli vystavení strachu o zdravie svojich detí, problémom súvisiacim s dištančným vzdelávaním a prácou z domu či rizikám spojeným s poklesom alebo stratou príjmu. Výskumný tím zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) zaujímalo, do akej miery sa spomenuté faktory premietli v mentálnom zdraví rodičov na Slovensku.

19.05.2022 / V médiách

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62