Aktuality

Článok Ivany Studenej v ELM Magazíne

Ivana Studená píše pre Speakers' corner časopisu ELM: "...Neexistuje žiadny čarovný trik na zapojenie najzraniteľnejších skupín do vzdelávania dospelých.... Vzdelávacie aktivity pre zlepšovanie základných zručností dospelých s nízkou úrovňou vzdelania si vyžadujú rozmanité prístupy, formy a nástroje...". Zahraničný ELM MAGAZINE je prestížny popularizačný časopis o vzdelávaní dospelých. Celý článok autorky si môžete prečítať : https://elmmagazine.eu/news/there-is-no-magic-trick-for-reaching-the-most-vulnerable-learners/

02.07.2021 / V médiách

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020

Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ocenenie získali aj naše kolegyne a kolegovia z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. a riešiteľský kolektív v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD., Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. získali Cenu SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce.
V kategórii Špičkové publikácie v časopisoch zaradených do Nórskeho registra boli ocenení: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Ondrej Ficeri, PhD., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. a doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Srdečne gratulujeme! Viac o udeľovaní cien nájdete na stránke sav.sk.

01.07.2021 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62