Aktuality

Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020

Národná podporná služba EPALE Slovensko (EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) organizovala online konferenciu o aktuálnej situácii v oblasti účasti dospelých na vzdelávaní na Slovensku a v Čechách, ktorá sa uskutočnila dňa 11. februára 2021, s výbornou účasťou 123 účastníkov. Ivana Studená z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vystúpila spolu s Ľubou Habodászovou (IVP, MŠVVaŠ SR) s príspevkom „Vzdelávanie dospelých v SR – základné fakty, dáta a zistenia v roku 2020“ a predstavili aktuálnu situáciu v účasti dospelých na formálnom a neformálnom vzdelávaní na Slovensku na základe výsledkov z výskumu.

22.02.2021 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62