Aktuality

Psychológia práce a organizácie 2020

V dňoch 20. – 21. mája 2020 sa  v netradičnom online formáte konal 19. ročník medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie“ s podtitulom „Kvalita pracovného života“.  Na  videokonferencii, ktorú tento rok organizoval Spoločenskovedný ústav CSPV SAV bolo počas prvého dňa prezentovaných 10 referátov v troch sekciách – 1. Psychológia v prostredí organizácie, 2. Psychologická analýza pracovnej činnosti a psychodiagnostika v psychológii práce a 3. Práca a jej sociálny kontext; človek v práci. Konferencie sa zúčastnilo 33 účastníkov zo Slovenska a Čiech.


30.05.2020 / Konferencie

CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spojenej s prechodom na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo a v máji  začína  projekt financovaný  z rámcového programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt má názvov ENTRANCES - Transformácia energie od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Bude implementovaný v rámci konzorcia 14 európskych univerzít a výskumných inštitúcii, v spolupráci so sociálnymi partnermi a jeho súčasťou je aj prípadová štúdia transformácie regiónu Hornej Nitry.

19.05.2020 / Projekty

CSPV SAV úspešné v realizácii výskumných projektov H2020

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) bolo hodnotené  v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v zapájaní sa do výskumných programov Európskej únie.

06.05.2020 / Oznam

Prvé máje na Slovensku v období Prvej republiky

Svojou nadstraníckosťou, aj keď v žiadnom prípade nie nestraníckosťou, bol 1. máj sviatkom sui generis. I keď 1. máj, ako sviatok pracujúcich, bol príležitosťou demonštrovať svoje politické postoje najmä pre ľavicové strany, k jeho symbolike a ideovej príťažlivosti sa hlásili prakticky všetky politické zoskupenia. V prvých rokoch existencie Československej republiky, v dobe keď vplyv ľavicových strán na politické dianie v štáte bol určujúci, mali oslavy 1. mája masový charakter.

01.05.2020 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62