Aktuality

Vyhlásenie CSPV SAV

týmto vyhlasujeme, že iniciatíva M. Dobeša Za slobodu slova v SAV je jeho osobnou iniciatívou a CSPV SAV ju nepodporuje.

Za CSPV SAV

Denisa Fedáková,

riaditeľka

17.12.2019 / Oznam

Medzinárodná konferencia Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravilo medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutočnila 13. – 15. novembra 2019 v hoteli Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave.

Na konferencii vystúpil vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV Dr. Richard Filčák. V rámci III. bloku prednášok odprezentoval „Akčný plán implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky“. Autorsky sa spolupodieľal aj na tvorbe publikácie s názvom  „Scenáre vývoja životného prostredia v SR 2020+“.

18.11.2019 / Konferencie

ENLIVEN - Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019 v Bratislave národnú diseminačnú aktivitu „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?“.

27.06.2019 / Konferencie

Seminár Open Science & Academic Writing na ÚEP CSPV SAV

V rámci pravidelných odborných seminárov Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV sa 22.5.2019  uskutočnil interaktívny workshop s dvomi zahraničnými lektormi – Dr. Miroslavom Sirotom z University of Essex a Dr. Frederickom Vallée-Tourangeau z Kingston University.

27.05.2019 / Oznam

CSPV SAV na technologickom festivale IXPO 2019

Na bratislavskom Tyršovom nábreží stál počas troch dní (26-28. apríla 2019) stan s výstavnou plochou 6 400 m². V jeho priestoroch sa konal prvý technologický festival technológií a vedy otvorený širokej verejnosti. Jeho súčasťou bol aj SAV stage, na ktorom v 90 minútových blokoch diskutovalo 18 vedcov a vedkýň z všetkých troch oddelení SAV. Na tejto výnimočnej udalosti malo zastúpenie aj Centrum spoločenských a psychologických vied. S témou: „Práca a rodina. On-Off“  v moderovanej diskusii vystúpila Denisa Fedáková, riaditeľka CSPV SAV.

29.04.2019 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86