Aktuality

Trh práce na Slovensku 2019+

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“.

11.12.2018 / Publikácie

Medzinárodná konferencia programu PIAAC

V dňoch 27. až 29. novembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave  5. medzinárodná konferencia programu PIAAC. Organizátorom podujatia bolo OECD v spolupráci s MŠVVŠ SR. Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV na konferencii zastupovali Ivana  Studená, Eduard Nežinský a Gabriel Weibl. Doktorka Ivana Studená, ktorá sa v rámci projektu H2020 ENLIVEN dlhodobo venuje výskumu celoživotné učenia, moderovala úvodnú sekciu bratislavskej konferencie.

10.12.2018 / Konferencie

Konferencia: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V stredu 14. novembra sa v budove Centra vedecko-technických informácií uskutočnila konferencia pre verejnosť s názvom Prečo ľudia veria nezmyslom. Organizátormi podujatia boli Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV a PDCS. Okrem výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie si popularizačnú prednášku pripravili tiež Vladimír Bahna z Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Dušan Ondrušek z PDCS.

07.12.2018 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62