Aktuality

Stretnutie - Enliven Panel Mladých 2018 v Košiciach

Dňa 17. októbra 2018 sa v Košiciach stretli riešitelia projektu Enliven pre Slovensko s predstaviteľmi cieľovej skupiny výskumu - mladými NEET (not in education, employee or training). Za projektový tím Enliven sa na stretnutí zúčastnili vedúca projektu na Slovensku Ivana Studená, riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková a koordinátorka panelu Zuzana Kožárová. Mládež, resp. špecifickú skupinu NEET zastupovali účastníci národného projektu "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie".

26.10.2018 / Projekty

RARE - Medzinárodné stretnutie partnerov v Brne

V dňoch  15. – 17.10.2018 sa v Brne konal  4th Steering Committee and 4th Thematic Working Group meeting v rámci projektu Interreg "Changing Discourses, Changing Practises: The Roma as Human Resource (RARE)" Dunajského nadnárodného programu za účasti všetkých projektových partnerov (Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Maďarsko). Program trojdňového stretnutia bol zameraný hlavne na implementáciu aktivít za uplynulé obdobie, prezentáciu pilotných štúdií za jednotlivé krajiny, či interaktívna diskusia o práci na jednotlivých projektových balíkoch. Posledný deň stretnutia bol venovaný facilitačnému tréningu.

23.10.2018 / Projekty

Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Na konferencii Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV prezentoval predbežné výsledky  štúdie Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu Akčného plánu  implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky. Štúdia je súčasť konkrétnych opatrení, ktoré Slovenská republika prijíma v boji so zmenou klímy.

18.10.2018 / Konferencie

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied.

18.10.2018 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62