Aktuality

Doktorandku Zuzanu Kožárovú ocenili za program PODNIKNI NIEČO!

Pred týždňom, 18.09.2018, sa v rámci podujatia „Národná cena kariérového poradenstva 2018“ udeľovali ocenenia za aktivity jednotlivcov alebo inštitúcii v oblasti kariérového poradenstva. Jednou z ocenených bola aj naša doktorandka Zuzana Kožárová, a to za tréningový program PODNIKNI NIEČO!, ktorý sa realizuje v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ v Košiciach. Zuzana tento program pod vedením školiteľky Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. vytvorila a zrealizovala, a v rámci svojej dizertačnej práce zároveň skúma jeho efektivitu.

26.09.2018 / V médiách

Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“ sa zúčastnil každoročnej medzinárodnej konferencie EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATION RESEARCH (ECER) na pôde Free University Bolzano,  počas ktorej vystúpili vo viacerých sekciách.

17.09.2018 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62