Aktuality

Konkurz na pozíciu vedeckého pracovníka/pracovníčky

Prognostický ústav SAV organizačná zložka CSPV SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky pre prácu so zameraním na problematiku zmeny klímy (mitigácia/adaptácia), energetickej bezpečnosti, výhľadových štúdií a analýz v oblasti energetiky a zmeny klímy.

27.06.2018 / Oznam

Oznámenie o konaní voľby členov Správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.). Lehota na predloženie kandidatúry je do 2. júla 2018 do 9:00 hod. Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 11. júla 2018 v zasadačke Pavilónu spoločenských vied, Dúbravská cesta 9 (členovia AO za organizačné zložky ÚEP a PÚ) a v zasadačke SVÚ CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice (členovia AO za SvÚ), pohovor sa začína  od 10:00 hod.. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

05.06.2018 / Oznam

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62