Aktuality

Spolupráca s UNESCO v oblasti podpory výskumu v SR

Konferencia Globálne megatrendy a Slovensko, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod záštitou predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie, pokračovala druhým rokovacím dňom so zameraním na programy UNESCO. „Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou členských štátov“, "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca", aktivity projektu UNESCO MOST na Slovensku, skúsenosti so zakladaním UNESCO Chairs na Slovensku - to boli nosné témy druhého rokovacieho dňa tejto medzinárodnej konferencie. Organizátormi konferencie boli Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Európska akadémia vied a umení.

27.09.2016 / Konferencie

Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí poskytlo záštitu SK PRES akcii SAV

Globálne megatrendy a vývojové tendencie vo vzťahu k Slovenskej republike, ako napríklad populačné trendy, urbanizácia, riziká pandémií, technologický pokrok, hospodársky rast, multipolárny svet, súťaž o zdroje – voda, energia, potraviny, rastúci tlak na ekosystémy, zmeny klímy, znečistenie životného prostredia či diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu, to všetko boli témy a problémy, ktorými sa zaoberala medzinárodná konferencia „Globálne megatrendy a Slovenská republika“, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra v KC Smolenice.

26.09.2016 / Konferencie

Open Conference - Global Megatrends and Slovak Republic

CSPS is organising Open Conference under the auspices of the Slovak Presidency of the Council of the European Union, 

Global Megatrends and Slovak Republic
19-21 September 2016
Congress Centre Smolenice SAS


organised by the Centre for Social and Psychological Sciences of SAS
in cooperation with the Institute of Landscape Ecology of SAS
and the European Academy of Sciences and Arts

04.09.2016 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86