News

The first results of ENLIVEN's research

On March 6th, Institute for Forecasting of the Centre of Social and Psychological Sciences hosted a dissemination seminar presenting the first results of ENLIVEN's research. The participants at the event included experts in the areas of LLL, social and employment policies, representatives of educational institutions and non-governmental institutions who work with the relevant target groups.

12.03.2019 / Projects

We help Roma integration of Roma into the labour market within Danube region

Center of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Science became a partner of the European project Danube Transnational Program 2014 - 2020. Within the project Interreg scheme of the Danube Transnational Program 2014-2020 the Center of Social and Psychological Sciences will collaborate on a project titled Changing Discourses, Changing Practices: The Roma and Human Resource - RARE.
CSPV will coordinate and provide the key expert analyzes of the situation of Roma in the labor market and recommendations for the public policy in 6 project countries. The analytical outputs will then be a basis for testing and implementation of innovative intervention models.

19.04.2017 / Projects

Through innovations to effective cooperation

On 16-17 March, 2017 in the High Tatras, in Stara Ljesna, the Congress Centre of Slovak Academy of Sciences hosted an International scientific and practical conference "Innovative Provision of the Modern Cross-Border Cooperation between Slovakia and Ukraine."

06.04.2017 / Conference

The Ministry of Foreign and European Affairs has provided the patronage for the event organized by the Slovak Academy of Science

Globálne megatrendy a vývojové tendencie vo vzťahu k Slovenskej republike, ako napríklad populačné trendy, urbanizácia, riziká pandémií, technologický pokrok, hospodársky rast, multipolárny svet, súťaž o zdroje – voda, energia, potraviny, rastúci tlak na ekosystémy, zmeny klímy, znečistenie životného prostredia či diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu, to všetko boli témy a problémy, ktorými sa zaoberala medzinárodná konferencia „Globálne megatrendy a Slovenská republika“, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra v KC Smolenice.

28.09.2016 / Conference

Cooperation with UNESCO in promoting research in Slovakia

Konferencia Globálne megatrendy a Slovensko, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod záštitou predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie, pokračovala druhým rokovacím dňom so zameraním na programy UNESCO. „Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou členských štátov“, "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca", aktivity projektu UNESCO MOST na Slovensku, skúsenosti so zakladaním UNESCO Chairs na Slovensku - to boli nosné témy druhého rokovacieho dňa tejto medzinárodnej konferencie. Organizátormi konferencie boli Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Európska akadémia vied a umení.

27.09.2016 / Conference

Latest news

Preparing content...

Contact

  • Centre of Social and Psychological Sciences, SAS
    Sancova 56
    811 05 Bratislava
    The Slovak republic

  • Secretariat: +421 (2) 524 950 62