Aktuality

Päť rokov Centra spoločenských a psychologických vied SAV a piaty ročník konferencie CSPV SAV

Každoročné stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24.9.2020. V nadväznosti na prijaté opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pôvodne plánované stretnutie presunulo z Kongresového centra SAV v Smoleniciach do on-line priestoru.

29.09.2020 / Konferencie

Ondrej Ficeri ocenený za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil nášmu kolegovi Ondrejovi Ficerimu zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach "Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenské a humanitné vedy", za dielo "Potrianonské Košice".

28.09.2020 / Oznam

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v januári 2020 zapojilo do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, cieľom ktorého je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. V spolupráci s Mestom Košice bol podaný spoločný projekt s názvom Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí, CEEA (Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs).

30.07.2020 / Projekty

Trianon ani po sto rokoch nezmenil maďarskú politiku pamäti

Od uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 1920, ktorou sa vytýčili štátne hranice medzi Maďarskom a susednými štátmi vrátane Československa uplynulo sto rokov. Prevažná väčšina Maďarov vníma rozsah územných strát s troma miliónmi Maďarov oddelených hranicou od materského štátu ako národnú krivdu a nespravodlivosť, ktorá sa v Maďarsku od roku 2010 pripomína pamätným Dňom národnej spolupatričnosti.

04.06.2020 / V médiách

Psychológia práce a organizácie 2020

V dňoch 20. – 21. mája 2020 sa  v netradičnom online formáte konal 19. ročník medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie“ s podtitulom „Kvalita pracovného života“.  Na  videokonferencii, ktorú tento rok organizoval Spoločenskovedný ústav CSPV SAV bolo počas prvého dňa prezentovaných 10 referátov v troch sekciách – 1. Psychológia v prostredí organizácie, 2. Psychologická analýza pracovnej činnosti a psychodiagnostika v psychológii práce a 3. Práca a jej sociálny kontext; človek v práci. Konferencie sa zúčastnilo 33 účastníkov zo Slovenska a Čiech.


30.05.2020 / Konferencie

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62