Aktuality

Program celocentrového stretnutia - online

Riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Denisa Fedáková informuje, že v súvislosti pandemickou situáciou sa presúva septembrové celocentrové stretnutie zamestnancov zo Smoleníc do online priestoru (zoom).

11.09.2020 / Oznam

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v januári 2020 zapojilo do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, cieľom ktorého je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. V spolupráci s Mestom Košice bol podaný spoločný projekt s názvom Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí, CEEA (Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs).

30.07.2020 / Projekty

Trianon ani po sto rokoch nezmenil maďarskú politiku pamäti

Od uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 1920, ktorou sa vytýčili štátne hranice medzi Maďarskom a susednými štátmi vrátane Československa uplynulo sto rokov. Prevažná väčšina Maďarov vníma rozsah územných strát s troma miliónmi Maďarov oddelených hranicou od materského štátu ako národnú krivdu a nespravodlivosť, ktorá sa v Maďarsku od roku 2010 pripomína pamätným Dňom národnej spolupatričnosti.

04.06.2020 / V médiách

Psychológia práce a organizácie 2020

V dňoch 20. – 21. mája 2020 sa  v netradičnom online formáte konal 19. ročník medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie“ s podtitulom „Kvalita pracovného života“.  Na  videokonferencii, ktorú tento rok organizoval Spoločenskovedný ústav CSPV SAV bolo počas prvého dňa prezentovaných 10 referátov v troch sekciách – 1. Psychológia v prostredí organizácie, 2. Psychologická analýza pracovnej činnosti a psychodiagnostika v psychológii práce a 3. Práca a jej sociálny kontext; človek v práci. Konferencie sa zúčastnilo 33 účastníkov zo Slovenska a Čiech.


30.05.2020 / Konferencie

CSPV SAV pri riešení nízko-uhlíkovej transformácie a regiónu Horná Nitra

Centrum spoločenských a psychologických vied/Prognostický ústav SAV nadväzuje na niekoľko rokov výskumu sociálnej a ekonomickej transformácie spojenej s prechodom na obehové a nízko uhlíkové hospodárstvo a v máji  začína  projekt financovaný  z rámcového programu Európskej komisie Horizont 2020. Projekt má názvov ENTRANCES - Transformácia energie od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť. Bude implementovaný v rámci konzorcia 14 európskych univerzít a výskumných inštitúcii, v spolupráci so sociálnymi partnermi a jeho súčasťou je aj prípadová štúdia transformácie regiónu Hornej Nitry.

19.05.2020 / Projekty

Staršie aktuality »

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62