Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe

Ivana Studená z Prognostického ústavu CSPV SAV, je editorkou knihy „Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe“ https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-14109-6  spoločne s John Holford (University of Nottingham), Pepka Boyadjieva (Bulgarian Academy of Sciences), Sharon Clancy (University of Nottingham) a Günter Hefler (3s) a je spoluautorkou niekoľkých kapitol publikácie.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo Palgrave Macmillan v rámci série Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning a je voľne dostupná online. Publikácia prináša časť výstupov výskumného projektu ENLIVEN.

O knihe: Táto kniha, ktorá je bezplatne prístupná, spochybňuje "skupinové myslenie" medzinárodnej politiky v oblasti celoživotného vzdelávania. Výskum zdôrazňuje a dokazuje, že vzdelávanie dospelých by malo byť znovu vnímané ako ústredný prvok demokratickej spoločnosti. Mladí dospelí, najmä zo znevýhodneného prostredia, sa viac zapájajú do vzdelávania a odbornej prípravy a viac sa učia každý deň v práci, ak je vzdelávanie demokraticky organizované a založené na trvalých a inkluzívnych inštitucionálnych sietiach, a ak pracovné prostredie podporuje a odmeňuje získavanie zručností. Autori a autorky pomocou inovatívnych kvalitatívnych a kvantitatívnych metód rozvíjajú kritický pohľad na dominantné politiky, pričom v Európskej únii a Austrálii skúmajú, ako "zraniteľní" mladí dospelí vnímajú programy určené na zlepšenie ich "zamestnateľnosti" a ako politiky „skills for jobs“ vytláčajú širšie (a premyslenejšie) predstavy o tom, čo by malo vzdelávanie a odborná príprava robiť. Kapitoly ukazujú, prečo niektoré opatrenia fungujú pre ľudí so slabým vzdelaním, prečo je trh práce, spolu so vzdelávacími inštitúciami, taký dôležitý, ako môže vzdelávanie dospelých posilniť a rozšíriť právomoci ľudí a aké výzvy predstavuje využívanie umelej inteligencie pri tvorbe politík celoživotného vzdelávania. Niekoľko z nich skúma kľúčovú úlohu vzdelávania na pracovisku v živote organizácie a vzdelávania počas "vznikajúcej dospelosti". Dôležité porovnávacie štúdie o vzdelávaní na pracovisku v sektoroch hutníctva, maloobchodu a vzdelávania dospelých poukazujú na úlohu manažmentu, odborov a sociálnych hnutí pri vzdelávaní mladých dospelých.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86