Zistenia z dát Európskej sociálnej sondy (ESS) prezentované v Prahe

Český tím ESS zo Sociologického ústavu AV ČR organizoval v dňoch 13-14.10.2022 medzinárodnú konferenciu „ESS Visegrad Network+ Conference“. Na konferencii sa stretli prezentujúce a prezentujúci z Estónska, USA, Írska, Poľska, Srbska, Slovenska a Českej Republiky. V štyroch konferenčných blokoch odznelo 12 prednášok.

Pozornosť bola venovaná novým dátam z 10. kola ESS, ale aj vybraným témam z predchádzajúcich kôl ESS. Konferencie sa zúčastnila aj Denisa Fedáková, koordinátorka ESS na Slovensku, s príspevkom na tému pracovnej spokojnosti a sociálnych vzťahov v práci. Konferencia vytvorila skvelé fórum pre diskusiu a nadviazanie vedeckej spolupráce.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62