Návšteva z predsedníctva

Dňa 15. júna 2022 navštívili Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. zástupcovia Predsedníctva SAV za 3. OV – Miroslav Tibor Morovics,  Róbert Karul, Zuzana Panczová a Marek Radvanský, ktorý je zároveň  predsedom Dozornej rady CSPV SAV, v.v.i. Stretnutie prebehlo vo veľmi  príjemnej atmosfére a počas neformálnej diskusie členovia Predsedníctva SAV  vyjadrili uznanie spôsobu, akým ústav a Centrum prezentuje témy svojej  výskumnej práce. Vyzdvihli viditeľnosť nielen ústavu, ale aj celého CSPV SAV vďaka výsledkom, aktivitám, popularizácii a zapájaniu sa do  rôznych súťaži. O úspešnosti Centra svedčí aj množstvo cien, ktoré v  poslednej dobe získali jeho vedecké pracovníčky a vedeckí pracovníci.

V rámci diskusie sa zúčastnení vyjadrovali k problematike  energetických úspor, samostatnej rozpočtovej kapitoly SAV a k  doktorandskému štúdiu.

Autorka: Klara Kohoutová

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62