Výzva na publikovanie

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dovoľujeme si vás osloviť s ponukou na publikovanie príspevkov v odbornej
recenzovanej publikácii:

*Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku*

*Prijímame vedecké príspevky do recenzovanej publikácie mapujúcej
spoločenskovedný výskum prežívania a dôsledkov pandémie COVID-19 na
Slovensku, ktorú vydáva Ústav experimentálnej psychológie, Centrum
spoločenských a psychologických vied, v.v.i. SAV.*


Pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny
vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv
presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej
skončení. Od začiatku pandémie COVID-19 mnohé výskumné tímy na Slovensku
realizovali výskum, ktorý mapoval negatívne prežívanie, postoje, spôsoby
zvládania, kognitívne procesy alebo negatívne dôsledky pandémie či
lockdownu, napríklad ochotu dodržiavať opatrenia a ochotu dať a zaočkovať.
V priebehu troch vĺn sa zameranie výskumov menilo a umožnilo výskumníkov
skúmať psychologické procesy aj z dlhodobého hľadiska a postupne zlepšovať
metódy skúmania. Hoci v priebehu dvoch rokov trvania pandémie boli mnohé
výskumy už publikované v zahraničných časopisoch a vznikli už aj prvé
prehľadové štúdie, na Slovensku chýba ucelenejšia publikácia, ktorá by
mapovala a sumarizovala zistenia relevantné pre slovenský kontext. Cieľom
tejto publikácie je predstaviť odborníkom a širšej verejnosti
reprezentatívny výber z výskumných zistení, ktoré sa počas pandemického
obdobia na Slovensku realizovali.

Do publikácie sú preto vítané príspevky empirického aj metodologického
charakteru aj teoretické práce so zameraním na zistenia týkajúce sa
špecificky slovenského kontextu. Vítame výskumné zistenia z akejkoľvek
oblasti sociálnych vied, ktoré boli realizované s ohľadom na pandémiu
COVID-19 na Slovensku.


*Podmienky prijímania príspevkov*

Jeden autor môže byť spoluautorom na maximálne dvoch podaných príspevkoch.

Články by mali byť v rozsahu 2000 – 3000 slov (vrátane abstraktu, tabuliek
a zoznamu referencií).

Príspevky posielajte na adresu: vladimira.cavojova@savba.sk*Termíny*

Výzva na prijímanie príspevkov: 24.2.2022

Deadline na podávanie príspevkov: 2.5.2022

Posúdenie príspevkov recenzentmi: 15.6.2022

Deadline na finálny príspevok: 30.6.2022

Vydanie publikácie (pdf):  30.9.2022*Editori*

Peter Halama & Vladimíra Čavojová

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62