Pozvánka na online panelovú diskusiu "Prekážky brániace dospelým zapájať sa do vzdelávania"

EPALE Slovensko Vás pozýva na online panelovú diskusiu s názvom „Prekážky brániace dospelým zapájať sa do vzdelávania“, ktorá sa uskutoční dňa 12. 10. 2021 v čase od 14:30 do 16:30 hod. priamo na platforme EPALE.
Národný panel je súčasťou európskej komunitnej konferencie EPALE, ktorú organizuje EPALE a Európska komisia 12. – 13. 10. 2021.

Diskutujúci sa zamerajú na otázky súvisiace s bariérami vo vzdelávaní dospelých:
·        Ako identifikovať individuálne prekážky pre učiaceho sa?
·        Aké sú najlepšie prístupy na prekonanie týchto bariér?
·        Ako je možné nadobudnuté skúsenosti z praxe vo vzdelávaní dospelých premietnuť do účinných opatrení politík celoživotného vzdelávania podporujúcich účasť vo vzdelávaní dospelých?

Podujatie bude moderovať a o svoje poznatky a skúsenosti z výskumu v oblasti vzdelávania dospelých sa podelí Ivana Studená, vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV spolu s ďalšími diskutujúcimi:
·        Klaudia Bednárová, riaditeľka Jazykovej školy The Bridge
·        Peter Csóri, kariérový poradca, lektor a supervízor, Banskobystrický samosprávny kraj
·        Filip Galleé, projektový manažér Národného projektu „Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých“
·        Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania, Štátny inštitút odborného vzdelávania
·        Zuzana Kusá, Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied SR
·        Katarína Medzihorská, teamleader, ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, n. o.
·        Jana Olexová, lektorka, spoločnosť TIMAN s. r. o.
·        Michaela Mudroňová, vedúca oddelenia programov sociálnej integrácie Človek v ohrození.
·        Edita Rigová, Etnologický ústav, Slovenská akadémia vied SR  

Panelovú diskusiu môžete sledovať prostredníctvom tohto linku (stream): https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/narodny-panel-epale-slovensko-bariery-braniace-dospelym-zapajat-sa-do-celozivotneho (nie je potrebná registrácia).

V prípade, ak budete chcieť klásť otázky diskutujúcim, je potrebná registrácia alebo prihlásenie do svojho účtu na EPALE. Otázky je potrebné vpisovať do formulára v spodnej časti stránky. (* Otázky môžu vkladať iba registrovaní používatelia EPALE, zaregistrovať sa môžete TU).

Tím EPALE Slovensko

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62