Slovensko: Z minulosti do budúcnosti

S potešením sme v Centre spoločenských a psychologických vied uviedli dňa 16 júna 2021 prezentáciu Doris Hanzl-Weiss spojenú s diskusiou a výmenou skúseností. Doris je ekonómkou vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdie a so zameraním na Slovensko. Zároveň je aj členkou Medzinárodného poradného panelu CSPV SAV. Jej výskumné zameranie sa orientuje na industriálne štrukturálne zmeny a sektorové analýzy. Participovala na výskumných projektoch v rámci 6. a 7. Rámcových programov. Jej aktuálna prognostická správa o Slovensku s názvom  „Prevaha nejasností: temnota pred svitaním?“ bola publikovaná v apríli 2021.

 

 

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62