CSPV SAV viditeľné na medzinárodnej konferencii „Psychologie práce a organizace 2021“

Dvadsiaty ročník medzinárodnej konferencie PPaO 2021 sa konal online v dňoch 13 – 14.5. 2021 pod organizačným zabezpečením Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Program konferencie bol mimoriadne inšpiratívny a okrem podnetných pozvaných prednášok ponúkal aj prezentácie v sekciách, workshopy, diskusie a posterovú sekciu. Program je sprístupnený tu: https://ppao.upol.cz/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAM-PPAO-V2.31.pdf

Vedecké pracovníčky a pracovníci z Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV), ktorí patria medzi pravidelných účastníkov konferencie PPaO boli počas tohto jubilejného ročníka viditeľní a aj ocenení.

S pozvanou prednáškou na tému Kariéra a vek: skúmanie generačných odlišností a ich dôsledkov vystúpila prof. Viera Bačová a jej príspevok vyvolal neutíchajúcu diskusiu.

Ocenenie za najlepší poster získal Martin Sedlár, ktorý prezentoval zistenia z výskumu:  Pracovné stresory a pracovná spokojnosť u členov posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku

Na druhom mieste sa  umiestnil doktorand Alexander Loziak, ktorý so školiteľkou Denisou Fedákovou prezentoval poster: Porovnanie pracovného stresu učiteliek/učiteľov základných škôl v roku2018 a v roku 2020, v priebehu uzatvorenia škôl spôsobeného pandémiou Covid-19

Tretie miesto obsadili dva postery autoriek/autora: Michal Kentoš, Anna Kalistová a Mária Ďurkovská: Vnímanie spravodlivosti pri prijímaní zamestnancov v Českej republike a na Slovensku
& Tatiana Pethö a Miroslava Bozogáňová: Socio–demografické a psychologické charakteristiky nezamestnaných v podmienkach SR

Víťazný poster Martina Sedlára si môžete pozrieť tu

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62