Konferencia Energy Evaluation Europe 2021

V dňoch 10-16.3.2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Energy Evaluation Europe 2021, ktorá sa venuje hodnoteniu programov a politík v oblasti energetiky s dôrazom na dosahovanie cieľov v oblasti úspor energie a klimatickej zmeny. Dňa 10.3.2021 Katarína Korytárová (PÚ SAV) mala prezentáciu na tému hodnotenie úspor energie pomocou metód zdola na hor (bottom-up) a zhora na dol (top-down) a na príklade z praxe poukázala na nezrovnalosti v metodike tzv. „top-down“ indikátorov v sektore dopravy.

Autor: Katarína Korytárová
Foto: Energy Evaluation Europe 2021

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62