Stretnutie koordinátorov projektu ESS

V poradí už 16-te stretnutie koordinátorov projektu Európska Sociálna Sonda - European Social Survey (ESS) sa konalo 13.-14. 4. 2021 online. Stretnutie viedol riaditeľ ESS prof. Rory Fitzgerald a zúčastnilo sa ho 88  delegátov a delegátok z 34 krajín. Slovenskí koordinátori ESS Denisa Fedáková a Michal Kentoš z Centra spoločenských a psychologických vied SAV na dvojdňovom podujatí reportovali stav príprav pred zahájením reprezentatívneho zberu dát 10. kola ESS na Slovensku. Globálna pandemická situácia spôsobila nielen zdržanie zberu dát, ale aj aplikovanie alternatívnych spôsobov oslovovania respondentov. Po zvážení všetkých metodologických možností sa v 10. kole ESS okrem tradičného osobného dopytovania využijú aj videorozhovory a vypĺňanie dotazníkov respondentmi (self-completion) online formou alebo v papierovej verzii. Na Slovensku je zahájenie zberu dát naplánované na máj 2021, po ukončení núdzového stavu.

Autor: Denisa Fedáková

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62