Zamestnanci CSPV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD. Adamus, Magdalena magdalena.adamus@savba.sk +421-2-5477 5625
prof. PhDr., DrSc. Bačová, Viera viera.bacova@savba.sk +421-2-5477 5625
doc. Ing., PhD., DrSc. Baláž, Vladimír vbalaz@yahoo.com
PhDr., PhD. Ballová Mikušková, Eva eva.ballova-mikuskova@savba.sk +421-2-5477 5625
Ing., PhD. Balog Miroslav progmiba@savba.sk
Mgr., MSc. Bašnáková, Jana jana.basnakova@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr., PhD. Bozogáňová, Miroslava bozoganova@saske.sk
PhDr., PhD. Brezina, Ivan expsivan@savba.sk +421-2-5477 5625
PhDr. Ing., PhD. Dobeš, Marek dobes@saske.sk
RNDr., PhD. Dokupilová, Dušana dusana.dokupilova@savba.sk
Mgr., PhD. Dudeková, Katarína katarina.dudekova@savba.sk + 421 918 413 065
Mgr., PhD. Ďurkovská, Mária durkovska@saske.sk
Mgr., PhD. Fedáková, Denisa dfedak@saske.sk 055/625 58 56
Mgr., PhD. Ficeri, Ondrej oficeri@saske.sk
Ing., PhD. Fifeková, Elena progfife@savba.sk
Mgr., PhD., MSc. Filčák, Richard progrfil@savba.sk 02/52495300
doc. PhDr., CSc. Gabzdilová, Soňa gabdzil@saske.sk 055/625 58 56
PaedDr., CSc. Gajdoš, Marián gajdosm@saske.sk 0904/ 585 279
Ing. Gajdošová, Ľubica lubica.gajdosova@savba.sk
Mgr. Gallová, Miroslava gallova@saske.sk
Ing. Gombitová, Dagmar dgombitova@gmail.com
Mgr. Grežo, Matúš matus.grezo@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr., PhD. Gurňáková, Jitka jitka.gurnakova@savba.sk +421-2-5477 5625
prof. Mgr., PhD. Halama, Peter peter.halama@savba.sk +421-2-5477 5625
doc. Ing. Mgr., PhD. Hanák, Róbert robohanak@hotmail.com +421-2-5477 5625
Ing., PhD. Heriban, Richard richard.heriban@savba.sk
Mgr. Heldáková, Lucia
heldakova@saske.sk
PhDr., CSc. Hlaváčová, Anna anna.a.hlavacova@gmail.com
Hornáčková, Katarína expshor@savba.sk +421-2-5477 5625
Ing. Hošová, Kristína progkhos@savba.sk
Ing., PhD. Chrančoková, Martina martina.chrancokova@savba.sk
Ing., PhD. Jeck, Tomáš tomas.jeck@savba.sk
Mgr. Jurkovič, Marek marek.jurkovic@savba.sk +421-2-5477 5625
Kacvinská, Viera kacvinsk@saske.sk 055/625 58 56
Ing. Kalistová, Anna takac@saske.sk 055/625 58 63
Mgr. Kaššaiová, Zuzana zuzana.kassaiova@savba.sk +421-2-5477 5625
RNDr., CSc. Kárász, Pavol progpkar@savba.sk
Mgr., PhD. Kentoš, Michal kentos@saske.sk 055/625 58 56
Mgr. Kohút, Michal michalkohuttn@gmail.com +421-2-5477 5625
Mgr. Kohoutová, Klára kohoutova@saske.sk
PhDr., CSc. Konečný, Stanislav konecny@saske.sk 055/625 58 56
Mgr. Korcová, Nelly nelkorec@gmail.com +421-2-5477 5625
PhDr., CSc. Kordačová, Jana jana.kordacova@gmail.com +421-2-5477 5625
Ing., PhD. Korytárová, Katarina progkatk@savba.sk
Mgr., PhD. Kostovičová, Lenka lenka.kostovicova@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr. Kožárová, Zuzana kozarova@saske.sk
Mgr. Krause, Robert robert.krause@savba.sk +421 911 340 320
doc. PaedDr., PhD. Kurincová Čavojová, Vladimíra vladimira.cavojova@savba.sk +421 - 2 - 5477 5625
Mgr. JUDr., PhD. Lubyová, Martina progluby@savba.sk
Mgr., PhD. Martinčeková, Lucia lucia.martincekova@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr. Martonyik, Juraj martonyik@saske.sk
Ing., PhD. Moravčíková, Katarína katarina.moravcikova@savba.sk
Mrenová, Helga progasis@savba.sk 02/52495062
Mgr., MA, PhD. Mýtna Kureková Lucia proglmku@savba.sk
Ing., PhD. Nemcová, Edita progedit@savba.sk
Ing., PhD. Nežinský, Eduard progenez@savba.sk
Nickelová, Monika nickel@saske.sk
doc. Mgr., PhD. Olejník, Milan olejnik@saske.sk 055/625 58 56
Mgr. Pastrnáková, Veronika pastrnakova@saske.sk
Pecháňová, Ingrid proginpe@savba.sk 02/52495300
Mgr., PhD. Pitel, Lukáš lukas.pitel@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr. Piterová, Ivana piterova@saske.sk
Mgr., M.A., PhD. Poláčková Zuzana polackova.zuzana@savba.sk
Mgr., PhD. Porubčinová, Martina progmpor@savba.sk
Mgr. Prokopčáková, Ida ida.prokopcakova@savba.sk +421-2-5477 5625
prof. PhDr., DrSc. Ruisel, Imrich expsrui@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr., PhD. Sáposová, Zlatica saposova@saske.sk 055/625 58 54
PhDr., CSc. Sarmány-Schuller, Ivan expssarm@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr. Sedlár, Martin martin.sedlar@savba.sk +421-2-5477 5625
Ing. Snopková, Magda progmsno@savba.sk 02/52495114
Mgr. Strachanová, Daša dasa.strachanova@savba.sk +421-2-5477 5625
Ing., PhD Studená, Ivana ivana.studena@savba.sk
RNDr., PhD. Šprocha, Branislav branislav.sprocha@gmail.com
Mgr., PhD. Šrol, Jakub jakub.srol@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr., PhD. Štefánik, Miroslav miroslav.stefanik@savba.sk
JUDr. Štukovský, Pavel pavel.stukovsky@fses.uniba.sk
Prof. PaedDr., DrSc. Šutaj, Štefan sutaj@saske.sk 055/625 58 54
Mgr. Taldík, Igor igor.taldik@savba.sk
Mgr. Tkáčová, Marianna bobkova@saske.sk
Mgr., PhD. Kénesy Túnyiová, Mária maria.tunyiova@savba.sk +421-2-5477 5625
Mgr. Uhrecký, Branislav branislav.uhrecky@savba.sk +421-2-5477 5625
Dr. Theol. Varšo, Miroslav varso@saske.sk
Prof. PhDr., DrSc. Výrost, Jozef vyrost@saske.sk 055/625 58 56
Mgr. Zelienková, Andrea andrea.zelienkova@savba.sk +421-2-5477 5625
Emeritní vedeckí zamestnanci
prof. PhDr., DrSc. Kováč, Damiándamianko1929@gmail.com +421-2-5477 5625
PhDr., DrSc. Stríženec, Michal strizenec@orangemail.sk +421-2-39006772

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62