Ondrej Ficeri ocenený za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil nášmu kolegovi Ondrejovi Ficerimu zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach "Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenské a humanitné vedy", za dielo "Potrianonské Košice".

Cena sa udeľuje každoročne v piatich kategóriách:

a) spoločenských a humanitných vied
b) biologických a lekárskych vied
c) prírodných a matematických vied
d) technických vied a vied o Zemi a vesmíre
e) encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vied o architektúre.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86