Poradný panel CSPV

Medzinárodný poradný panel CSPV SAV

Medzinárodný poradný panel CSPV SAV (ďalej len „MPP CSPV SAV“) bol založený v marci 2020 s cieľom podporiť CSPV SAV na jeho ceste zvyšovania prestíže a výkonnosti.

MPP CSPV SAV má troch členov, ktorých nominovali vedenia  troch ústavov CSPV SAV a sú odborníkmi v oblasti ekonomiky, psychológie a histórie (t.j. v hlavných oblastiach výskumu na CSPV SAV).

Členovia MPP CSPV SAV:

Doris Hanzl-Weiss, Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie

Slávka Otčenášová, Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Peter Gröpel, Viedenská univerzita

Oblasti aktivít MPP CSPV SAV zahŕňajú:
- hodnotiť a poskytovať spätnú väzbu k výročným správam CSPV SAV
- poskytovať poradenstvo v oblasti usmernení pre činnosť CSPV SAV na základe údajov z výročnej správy a akčného plánu CSPV SAV
- komentovať dlhodobý zámer rozvoja CSPV SAV, koncepciu a zameranie výskumu CSPV SAV
- pripomienkovať proces hodnotenia CSPV SAV a iných významných procesov a dokumentov
- organizovať virtuálne ad hoc stretnutia s vedením CSPV SAV a poskytovať spätnú väzbu, vedenie a poradenstvo
- rôzne

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86