Psychológia práce a organizácie 2020

V dňoch 20. – 21. mája 2020 sa  v netradičnom online formáte konal 19. ročník medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie“ s podtitulom „Kvalita pracovného života“.  Na  videokonferencii, ktorú tento rok organizoval Spoločenskovedný ústav CSPV SAV bolo počas prvého dňa prezentovaných 10 referátov v troch sekciách – 1. Psychológia v prostredí organizácie, 2. Psychologická analýza pracovnej činnosti a psychodiagnostika v psychológii práce a 3. Práca a jej sociálny kontext; človek v práci. Konferencie sa zúčastnilo 33 účastníkov zo Slovenska a Čiech.

V druhý deň bolo možné pozrieť si a diskutovať 19 uverejnených posterov. Súťaž o najlepší poster tohto ročníka konferencie mala dve prvé miesta. Účastníci konferencie dali najvyšší počet hlasov Mgr. Veronike Pastrnákovej (poster: Discrimination and prejudice: Training programme for promoting tolerance in the workplace and class) a  Mgr. Ivane Piterovej, PhD. (poster: Older Adults´Vulnerability to Fraud: Narrative Review Study).

Sme radi, že napriek okolnostiam, ktoré nastali, si aj tento rok mohli svoje skúsenosti vymeniť slovenskí a českí pracovní psychológia pôsobiaci vo vedeckej sfére i v praxi.

Autor: svusav

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62