CSPV SAV úspešné v realizácii výskumných projektov H2020

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) bolo hodnotené  v oblasti spoločenských a  humanitných vied ako jedno z najlepších v zapájaní sa do výskumných programov Európskej únie. Dobrá správa vyplýva z hodnotení hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020. Štatistickú publikáciu (http://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/04/STATiSTIKY_new-2.pdf) spoločne spracovali Národné kontaktné body H2020, ktoré v Centre vedecko-technických informácií SR pôsobia od roku 2014. Ako vyplynulo zo správy takmer 103 miliónov eur získali  vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska, pričom celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 2014 - 2019 až 201 unikátnych slovenských subjektov.

CSPV SAV, zapojené v dvoch projektoch s príspevkom v rozsahu € 237 275, patrilo v tematickej oblasti "Európa v meniacom sa svete" medzi najúspešnejších riešiteľov schémy H2020 v oblasti spoločenských vied SAV. Projekty realizované za CSPV SAV boli riešené na Prognostickom ústave CSPV SAV, a to Ymobility (2015-2018, www.ymobility.eu/)  a projekt H2020 ENLIVEN (2016-2019, h2020enliven.org). Projekt ENLIVEN je aktuálne vo fáze príprave medzinárodných vedeckých publikácií, ktoré budú komunikovať výsledky výskumu. Na projekte ENLIVEN spolupracovali aj kolegovia z košického Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV.

V tejto súvislosti treba podčiarknuť, že od mája 2020 začal Prognostický ústav CSPV SAV s implementáciou nového projektu H2020 ENTRANCES - „Transformácia výroby a spotreby energie smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť“. Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na  „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“  Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci politiky dekarbonizácie, prebiehajúcich procesov teritorializáci a územných rozmer prechodu na čistú energiu.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v súčasnosti spolupracuje na príprave nových projektov v rámci schémy Horizont 2020 a v spolupráci s orgánmi štátnej správy aktívne prenáša poznatky do praxe.

Zdroj: www.minedu.sk/slovenski-vedci-a-vyskumnici-ziskali-z-programu-horizont-2020-viac-ako-100-milionov-eur/

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86