Konferencie

4. ročník konferencie CSPV SAV v Starej Lesnej

V dňoch  18. a 19. marca 2019 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV) organizovalo 4. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

26.03.2019 / Konferencie

Medzinárodná konferencia programu PIAAC

V dňoch 27. až 29. novembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave  5. medzinárodná konferencia programu PIAAC. Organizátorom podujatia bolo OECD v spolupráci s MŠVVŠ SR. Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV na konferencii zastupovali Ivana  Studená, Eduard Nežinský a Gabriel Weibl. Doktorka Ivana Studená, ktorá sa v rámci projektu H2020 ENLIVEN dlhodobo venuje výskumu celoživotné učenia, moderovala úvodnú sekciu bratislavskej konferencie.

10.12.2018 / Konferencie

Konferencia: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V stredu 14. novembra sa v budove Centra vedecko-technických informácií uskutočnila konferencia pre verejnosť s názvom Prečo ľudia veria nezmyslom. Organizátormi podujatia boli Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV a PDCS. Okrem výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie si popularizačnú prednášku pripravili tiež Vladimír Bahna z Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a Dušan Ondrušek z PDCS.

07.12.2018 / Konferencie

Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Na konferencii Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV prezentoval predbežné výsledky  štúdie Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu Akčného plánu  implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky. Štúdia je súčasť konkrétnych opatrení, ktoré Slovenská republika prijíma v boji so zmenou klímy.

18.10.2018 / Konferencie

Účasť CSPV SAV na konferencii ECER 2018 v Bolzane

Tím vedeckých pracovníkov CSPV SAV, ktorí participujú na projekte H2020 ENLIVEN „Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe“ sa zúčastnil každoročnej medzinárodnej konferencie EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATION RESEARCH (ECER) na pôde Free University Bolzano,  počas ktorej vystúpili vo viacerých sekciách.

17.09.2018 / Konferencie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62