Doktorandku Zuzanu Kožárovú ocenili za program PODNIKNI NIEČO!

Pred týždňom, 18.09.2018, sa v rámci podujatia „Národná cena kariérového poradenstva 2018“ udeľovali ocenenia za aktivity jednotlivcov alebo inštitúcii v oblasti kariérového poradenstva. Jednou z ocenených bola aj naša doktorandka Zuzana Kožárová, a to za tréningový program PODNIKNI NIEČO!, ktorý sa realizuje v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UPJŠ v Košiciach. Zuzana tento program pod vedením školiteľky Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. vytvorila a zrealizovala, a v rámci svojej dizertačnej práce zároveň skúma jeho efektivitu.

„PODNIKNI NIEČO! bol kedysi nesmelý nápad v mojej hlave a postupom času sa stal realitou. Je za ním veľa práce – rozhovorov, výskumov, štúdia danej problematiky, ale musím povedať, že to stojí zato. Či už z hľadiska pozitívnej spätnej väzby od študentov, ktorí si ho veľmi chvália alebo po takomto ocenení od najpovolanejších. Mám z toho veľkú radosť.“ hovorí Zuzana.

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! tvorí viacero modulov, počas ktorých sa študenti stretávajú s podnikateľmi, diskutujú s nimi o svojich nápadoch, učia sa o ekonomických a právnych aspektoch podnikania na Slovensku, vytvárajú si podnikateľský plán a ten v závere prezentujú pred podnikateľmi, ktorí im dávajú feedback. Týmto spôsobom rozvíjajú podnikavosť, ktorá im umožňuje flexibilnejšie sa pohybovať po trhu práce a ľahšie sa uplatniť.

„Cieľom tejto aktivity je podnietiť u študentov vytvorenie predstavy o vlastnej kariére v súlade s ich schopnosťami, záujmami a presvedčeniami a tiež zlepšiť vnímanie pracovných príležitostí pre sebarealizáciu, a to nielen formou zamestnania sa v nejakej spoločnosti, ale napríklad aj formou samozamestnávania či založenia firmy“ dodáva Zuzana.

O podujatí „Národná cena kariérového poradenstva 2018“ sa dočítate tu:
https://rozvojkariery.sk/narodna-cena-karieroveho-poradenstva-2018-vydarena-oslava-karieroveho-poradenstva-na-slovensku/

Ak vás zaujala téma dizertačnej práce Zuzany, bližšie o nej hovorí v tomto rozhovore:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/aj-hladanie-prace-je-veda

 Zdroj: svusav

Zdroj (fotky): http://www.euroguidance.sk/

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86